Pomiń nawigację

CZCIONKA:

KONTRAST:

Logo bip Logo ePUAP

Nauka pływania - Pływacki Szczecin


Międzyszkolny Ośrodek Sportowy rozpoczyna realizację programu Pływacki Szczecin.
Od 14.03.2022r rozpoczną się zajęcia nauki pływania dla dzieci szkolnych na basenie w SP51 przy ul. Jodłowej 21. Nabór do grup nauki pływania odbywa się poprzez stronę www.mos.szczecin.pl
Program adresowany jest zarówno do dzieci rozpoczynających naukę pływania od podstaw jak i chcących doskonalić swoje umiejętności. Grupy będą podzielone pod względem wieku i początkowych umiejętności. Zajęcia prowadzić będzie doświadczona kadra instruktorska pod nadzorem koordynatora MOS.


Zasady rekrutacji:

  1. Rodzice wypełniają elektroniczny wniosek umieszczony na stronie www.mos.szczecin.pl
  2. Uczestnik programu zobowiązuje się do udziału w cyklu 20 zajęć nauki pływania w systemie 2x w tygodniu po 1 godz.  lub 1x w tygodniu 2 godz. dla grupy zaawansowanej, od 14.03 do końca maja w stałych grupach.
  3. Odpłatność za udział w zajęciach ( 20 zajęć ) wynosi 150zł płatne przed rozpoczęciem zajęć na konto Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Szczecinie nr 42 1020 4795 0000 9102 0278 1847 (podając imię i nazwisko dziecka/grupa nr…../ godz. zajęć…..).
  4. Przydział dzieci do grup zostanie dokonany przez instruktorów po wstępnych sprawdzianach umiejętności. Dzieci deklarujące naukę od podstaw zajęcia odbywać będą na małym basenie – głębokość 0,9 – 1,2m. Zajęcia z nauki pływania stylami sportowymi oraz doskonalenia techniki pływania odbywać się będą na basenie długim 25m o głębokości 1,2 – 1,8m.
  5. Rodzic deklaruje udział w 2 zajęciach tygodniowo wybierając w zgłoszeniu konkretną grupę
  6. Dzieci przebywają w szatni pod opieką instruktorów.
  7. Uczniów obowiązują zasady regulaminowe obiektu szkolnego umieszczone na stronie https://www.sp51.szczecin.pl/wp-content/uploads/2022/02/Regulamin-basen-SP51.-2022.02.07.pdf
  8. Liczba miejsc ograniczona. Grupy będą liczyć do 15 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń do danej grupy.
  9. Zgłoszenie dziecka poprzez wniosek na stronie www.mos.szczecin.pl oraz okazanie instruktorowi przed pierwszymi zajęciami potwierdzenia przelewu jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka. System zostanie zamknięty po wypełnieniu się grup.
  10. Koordynator programu – Anna Hanczewska tel. 667907245

 

ZGŁOSZENIA - kliknij tutaj  - BRAK MIEJSC

Prosimy o zabranie worka na obuwie

HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

grupa 1 - zajęcia od podstaw, mały basen godz. 16:40 - 17:25 poniedziałek i środa

grupa 2 - zajęcia od podstaw, mały basen godz. 17:30 - 18:15 poniedziałek i środa

grupa 3 - zajęcia dla klas IV-VIII, duży basen godz. 16:40 - 17:25 poniedziałek i środa

grupa 4 - zajęcia dla klas IV-VIII, duży basen godz. 16:40 - 17:25 poniedziałek i środa

grupa 5 - zajęcia dla klas IV-VIII, duży basen godz. 17:30 - 18:15 poniedziałek i środa

grupa 6 - zajęcia dla klas IV-VIII, duży basen godz. 17:30 - 18:15 poniedziałek i środa

grupa 7 - 90 minut dla zaawansowanych, duży basen godz. 16:40 - 18:15 wtorek

grupa 8 - 90 minut dla zaawansowanych, duży basen godz. 16:40 - 18:15 wtorek

grupa 9 - doskonalenie pływania, godz. 16:40 wtorek