Pomiń nawigację

CZCIONKA:

KONTRAST:

Logo bip Logo ePUAP

OGRANICZENIE WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ 2021/2022


W związku z wystąpieniem zagrożenia epidemiologicznego oraz wprowadzonymi ograniczeniami w funkcjonowaniu szkół i placówek wynikającymi z wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2021 r ograniczamy organizację szkolnego współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022. W przypadku poprawy sytuacji epidemiologicznej i zmian w wytycznych dotyczących ograniczeń w realizacji zajęć dydaktycznych, tak w formie lekcyjnej, jak i pozalekcyjnej/pozaszkolnej, podjęte zostaną działania przywracające realizowanie zadań oświatowych, w tym pełnego współzawodnictwa sportowego szkół.