Ważne Informacje

W dniach 09.04 i 10.04 Basen SP10 nieczyny - zajęcia odwołane

Pływacki Szczecin - 2 semestr - harmonogram:
Basen CKS - Harmonogram
Basen SP10 - Harmonogram
Basen SP51 - Harmonogram

Grupy Przedszkolne - 2 semestr:
Basen SP10 - Harmonogram

PROGRAM „PŁYWACKI SZCZECIN”

Program „Pływacki Szczecin” został stworzony na zlecenie Wydziału Oświaty UM Szczecin. Realizacja zadań powierzona została Międzyszkolnemu Ośrodkowi Sportowemu –MOS. Założeniem organizacyjnym było dotarcie do jak największej liczby uczniów szczecińskich szkół podstawowych oraz umożliwienie dzieciom udziału w zajęciach w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Dzięki wykorzystaniu szkolnej bazy basenowej możliwe było obniżenie kosztów uczestnictwa i co za tym idzie szerszego dostępu do obiektów. Nadzór merytoryczny i organizacyjny MOS gwarantuje transparentność zasad, jakość świadczonych usług edukacyjnych, zatrudnienie wykwalifikowanej kadry instruktorskiej.

Głównym celem projektu jest umożliwienie jak największej grupie dzieci szkół podstawowych nabycia umiejętności pływania, jako dodatkowej formy aktywności fizycznej. Realizowane zadania są zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki zawartymi w projekcie Powszechnej Nauki Pływania "Umiem Pływać". Uczestnicy otrzymają szkolenie z zakresu zachowania się na akwenach. Dzięki  popularyzowaniu pływania, jako formy zdrowego spędzania czasu wolnego, wdrożymy uczestników do wykorzystania tego czasu w sposób aktywny. Dzieci oswoją się z wodą, nauczą podstawowych zachowań na basenie, wdrażane będą elementy bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Grupy podzielone zostaną wg. umiejętności początkowych.

Nauczymy dzieci pływać podstawowymi stylami sportowymi, skoków do wody, pływania w głąb, bezpiecznej zabawy.
Dzięki naszym działaniom zrealizowane zostaną cele kierunkowe:
- popularyzacja działań zmierzających do upowszechniania i zwiększania aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
- tworzenie warunków wyrównywania różnic w rozwoju fizycznym dzieci z różnych środowisk i warstw społecznych, tym samym wyrównywanie szans na dalsze zdrowe życie w sprawności
- wyposażenie dzieci w umiejętności utylitarne czyli umiejętności, które pomagają człowiekowi skutecznie radzić sobie z zadaniami i wyzwaniami życia codziennego.
Program realizowany będzie w formie zajęć pozaszkolnych, w  grupach max 15 osobowych.

Zajęcia odbywają się na obiektach szkolnych:

SP10 - ul. Królewicza Kazimierza 63
SP51 - ul. Jodłowa 21
CKS - ul. Rydla 49

Zasady zapisywania dzieci na zajęcia:

- Należy wypełnić i przesłać zgłoszenie elektronicznie - zakładka NABÓR 2023/2024
- Opłacić zajęcia na konto MOS (po potwierdzeniu zapisu zgodnie z regulaminem) - Nr konta w REGULAMINIE
- Wpłacić za semestr wpisując tytle przelewu: imię i nazwisko dziecka, basen na którym odbywają się zajęcia oraz godzina zajęć
- II semestr trwa od wstyczń 2023r. do czerwiec 2023r.
- Zgłosić się na wybrane zajęcia.

Zapraszamy wszystkich chętnych do polubienia naszej strony na platformie społecznościowej Facebook. Znajdziecie nas pod nazwą - PlywackiSzczecin