REKRUTACJA DO SEKCJI SPORTOWYCH MOS

 

Zapraszamy do wypełnienia elektronicznych dokumentów o przyjęcie na zajęcia sportowe. Prosimy o zachowanie terminów wynikających z harmonogramu rekrutacji.

          eDEKLARACJA - DLA OBECNYCH UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ

          eWNIOSEK         - DLA NOWYCH KANDYDATÓW

 

Harmonogram rekrutacji:

do 22 maja 2022r. składanie eDEKLARACJI

do 12 czerwca 2022r. składanie eWNIOSKU

 

Informacje o wynikach postępowania rekrutacyjnego dostępne będą w biurze Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego oraz u nauczyciela/trenera prowadzącego.


Załączniki:

Deklaracja o kontynuowaniu zal_1

Wniosek o przyjęcie zal_2

Regulamin rekrutacji MOS 2022

[MOS]_Wizerunek_zgoda+klauzula informacyjna