Sekcja koszykówki zajmuje się szkoleniem dziewcząt w kategoriach sportowych od U11 do U17. Zawodniczki rozpoczynają swoją przygodę z koszykówką gdy mają 10 a nawet 9 lat, gdzie pod opieką wykwalifikowanej kadry mogą nabywać i rozwijać swoje umiejętności, poprzez systematyczne treningi oraz udział w obozach sportowych, turniejach i meczach.

Koszykówka to sport zespołowy który kształtuje postawy fair play, uczy współpracy w grupie i odpowiedzialności zespołowej oraz indywidualnej. Jest to dynamiczny, wielozadaniowy sport, który rozwija wszystkie zdolności motoryczne, uczy podzielności uwagi oraz decyzyjności.

Zapraszamy wszystkie chętne dziewczęta w wieku 10 - 15 lat, na treningi odbywające się na hali sportowej SP16 w Szczecinie w tygodniu w godzinach popołudniowych.