Inspektorem Ochrony Danych w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Szczecinie jest Agnieszka Marciniak.

email: iod@spnt.pl

tel. 918 522 093

Zastępca Inspektora Ochrony Danych - Rafał Malujda

email: iod@spnt.pl

tel. 918 522 093

KLAUZULE RODO