Inspektorem Ochrony Danych w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Szczecinie jest Maciej Lis.

email: iod@spnt.pl

tel. +48 918 522 093

KLAUZULE RODO