Pomiń nawigację

CZCIONKA:

KONTRAST:

Logo bip Logo ePUAP

Zawiadomienie


ZAWIADOMIENIE

Szanowni Państwo (rodzice, prawni opiekunowie, wychowankowie), dnia 12 grudnia 2023 roku Rada Miasta Szczecin podjęła uchwałę Nr LV/1542/23 w sprawie zamiaru przekształcenia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Szczecinie poprzez zmianę siedziby z placówki z dotychczasowej, znajdującej się przy ul. Stanisława Mikołajczyka 20, 71-075 Szczecin, na nową, przy ul. Gabriela Narutowicza 17, 71-240 Szczecin. Zgodnie z zapisem ww. uchwały przekształcenie planuje się przeprowadzić z dniem 1 września 2024r. Tekst ww. Uchwały dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin http://bip.um.szczecin.pl