Pomiń nawigację

CZCIONKA:

KONTRAST:

Logo bip Logo ePUAP

ZEBRANIE NAUCZYCIELI WF - 06.09.22 I DRUKI ZGŁOSZEŃ


Pilne!!! Zgłoszenia do rozgrywek proszę wysyłać mailowo skanem  na nowy  adres grzegorz@mos.szczecin.pl   lub osobiście do 13 września 2022 r.  do godziny 16.00  

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Szczecinie zaprasza nauczycieli wychowania fizycznego na coroczne zebranie organizacyjne, na których omawiane będą zasady uczestnictwa oraz zmiany regulaminowe w rozgrywkach sportowych organizowanych przez MOS w roku szkolnym 2022/2023. Podczas zebrań przyjmowane będą również zgłoszenia szkół do rozgrywek sportowych (na druku dostępnym w załączniku)./files/Zgloszenie SP 22.23.doc  /files/Zgloszenie IMS 22.23.doc  /files/Zgloszenie LO 22.23.doc

Zebrania odbędą się we wtorek 6 września 2022 r. w sali szermierczej MOSRiR przy ul. Narutowicza 17 wg harmonogramu:

14.00 - zebrania z nauczycielami szkół podstawowych

15.00- zebrania z nauczycielami szkół średnich

W roku szkolnym 2022/23 w zawodach sportowych kończących się rozgrywkami wojewódzkimi (WSZS), mogą uczestniczyć uczniowie klas sportowych. Zawody sportowe w ramach Ligi z klasą adresowane  są tylko dla uczestników niebędących uczniami oddziałów sportowych danych dyscyplin.

 regulaminy rozgrywek WSZS  w Szczecinie są dostępna w formie elektronicznej na stronie Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie https://wszsszczecin.pl/