Grupy Przedszkolne

Zajęcia organizowane dla dzieci z grup "0" (tylko dla dzieci rozpoczynających klasę 1 Szkół Podstawowych we wrześniu 2023r.).

Zajęcia prowadzone przez doświadczoną kadrę predagogiczną - trenerów pływania z Centrum Mistrzostwa Sportowego, odbywać się będą na basenie Szkoły Podstawowej Nr 10 - ul. Królewicza Kazimierza 63 w każdą sobotę od 14.01.2023r. do 17.06.2023r. w godzinach 14:00-14:45, 14:45-15:30, 15:30-16:15. Ilość miejsc ograniczona.
Dzieci w formie zabawowej oswoją się ze środowikiem wodnym, nauczą się podstawowych elementów pływania (wydech do wody, położenia na piersiach i plecach), zostaną zapoznane z zasadami zachowania się na basenie.
W celu zapisania się do grupy na zajęcia należy zapoznać się z regulaminem poniżej, wypełnić
formularz zgłoszeniowy i wnieść opłatę na konto MOS. Zapisanie się do grupy będzie potwierdzane wiadomością zwrotną na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.

 

REGULAMIN ZAJĘĆ DLA GRUP „0”

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w ramach programu „PŁYWACKI SZCZECIN”  organizuje, prowadzi i nadzoruje zajęcia wstępnej nauki pływania dla dzieci z grup przedszkolnych. Zajęcia mają na celu oswojenie dzieci ze środowiskiem wodnym, nauczenie zasad zachowania się na basenie, nauczenie podstawowych elementów pływackich takich jak wydech do wody, położenie na piersiach i plecach, ruchy napędowe nóg. Zajęcia prowadzone są w formie zabawowej, w przyjaznej atmosferze, z zachowaniem metodyki nauczania styli pływackich.

Zajęcia odbywają się w soboty,  na małym basenie (brodzik – głębokość do 90cm)  
 w SP10 ul.Królewicza Kazimierza 63

Nabór do grup nauki pływania odbywa się poprzez stronę www.mos.szczecin.pl
Należy wypełnić
formularz zgłoszeniowy dla przedszkolaków oraz dokonać wpłaty za okres 5 lekcji tj.100zł na konto MOS: 42 1020 4795 0000 9102 0278 1847 podając imię i nazwisko dziecka, godz. zajęć i nr. grupy. System zostanie zamknięty po wypełnieniu się grup.

Program prowadzony jest w systemie 5 lekcji z możliwością kontynuacji na następne okresy 5 lekcyjne. Należy zaznaczyć odpowiednie grupy w formularzu zgłoszeniowym. 
Godziny zajęć: 14:00, 14:45, 15:30
Zajęcia trwają 30 min w wodzie. Nauczyciele odbierają dzieci z szatni i tam je odprowadzają. Rodzice mogą pomagać w czynnościach związanych z przebieraniem swoich dzieci z zachowaniem zasady przebywania w szatni damskiej kobiet, a męskiej mężczyzn.
Obowiązuje strój pływacki, czepki, klapki
 
Zajęcia odbywają się zgodnie z  harmonogramem dla poszczególnych grup:
1. 14.01, 21.01, 28.01, 04.02, 11.02
2. 04.03, 11.03, 18.03, 25.03, 01.04
3. 15.04, 22.04, 29.04, 06.05, 13.05
4. 20.05, 27.05, 03.06, 10.06, 17.06

 
Program adresowany jest zarówno do dzieci rozpoczynających naukę pływania od podstaw jak i chcących doskonalić swoje umiejętności.
Grupy są podzielone pod względem początkowych umiejętności.

Zajęcia prowadzi doświadczona kadra pedagogiczna – trenerzy pływania, nauczyciele Centrum Mistrzostwa Sportowego,  pod nadzorem koordynatora MOS.

Informacja o braku zajęć na basenie spowodowana przerwą techniczną obiektu będzie umieszczana na stronie internetowej oraz w komunikatach na fb (PlywackiSzczecin).

Rekompensata za brak takich zajęć będzie rozliczona na koniec semestru lub w miarę możliwości odrobiona w innych terminach niż zajęcia planowane.

Nieobecność na zajęciach nie będzie mogła być odrabiana.

Sytuacje losowe np. pobyt w szpitalu, długotrwała choroba, ..., będą rozpatrywane indywidualnie po zgłoszeniu pisemnym do MOS – plywanie@mos.szczecin.pl

Koordynator programu – Anna Hanczewska

Kontakt