Grupy Przedszkolne

Zajęcia 04.05.2024 zostały dowołane z powodu zamknięcia basenu SP10 - odrabiamy 22.06.2024r.

Zajęcia organizowane dla dzieci z grup "0" (tylko dla dzieci rozpoczynających klasę 1 Szkół Podstawowych we wrześniu 2024r.).

REGULAMIN ZAJĘĆ DLA GRUP „0”

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w ramach programu „PŁYWACKI SZCZECIN” organizuje, prowadzi i nadzoruje zajęcia wstępnej nauki pływania dla dzieci z grup przedszkolnych. Zajęcia mają na celu oswojenie dzieci ze środowiskiem wodnym, nauczenie zasad zachowania się na basenie, nauczenie podstawowych elementów pływackich takich jak wydech do wody, położenie na piersiach i plecach, ruchy napędowe nóg. Zajęcia prowadzone są w formie zabawowej, w przyjaznej atmosferze, z zachowaniem metodyki nauczania styli pływackich.

Zajęcia odbywają się w soboty, na małym basenie (brodzik – głębokość do 90cm) w SP10 ul.Królewicza Kazimierza 63.

Nabór do grup nauki pływania odbywa się poprzez stronę www.mos.szczecin.pl
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dla przedszkolaków oraz dokonać wpłaty za okres 1 semestru na konto MOS: 42 1020 4795 0000 9102 0278 1847 podając imię i nazwisko dziecka, godz. zajęć i nr. grupy. System zostanie zamknięty po wypełnieniu się grup.

Program prowadzony jest w systemie 1 lekcji tygodniowo. Na II semestr należy powtórnie przesłając formularz, a zapis dziecka będzie potwierdzony przez biuro wiadomością zwrotną na adres e-mail podany w formularzu zapisu.
Opłata za II semestr wynosi 300zł i może być dokonana dopiero po potwierdzeniu zapisu dziecka w grupie przez biuro programu, w terminie po 01.01.2024r. z zaksięgowaniem wpłaty do 12.01.2024r.

Formularz Zapisu

Godziny zajęć: 14:00 (2 grupy na brodziku, 1 grupa na dużym basenie) , 14:45 (2 grupy na brodziku, 1 grupa na dużym basenie)
Zajęcia trwają 35 min w wodzie. Nauczyciele odbierają dzieci z szatni i tam je odprowadzają. Rodzice mogą pomagać w czynnościach związanych z przebieraniem swoich dzieci z zachowaniem zasady przebywania w szatni damskiej kobiet, a męskiej mężczyzn.
Obowiązuje strój pływacki, czepki, klapki
Zajęcia odbywają się zgodnie z  harmonogramem:

Harmonogram zajęć Grup Przedszkolnych - II semestr 2023/24

dzień / miesiąc

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

dni wolne

Sobota

13

3, 10, 17, 24

2, 9, 16, 23

6, 13, 20, 27

4, 11, 18, 25

1, 8, 15

20.01,
27.01,
30.03,

 

Program adresowany jest zarówno do dzieci rozpoczynających naukę pływania od podstaw jak i chcących doskonalić swoje umiejętności.
Grupy są podzielone pod względem początkowych umiejętności.

Zajęcia prowadzi doświadczona kadra instruktorska pod nadzorem koordynatora MOS.

Informacja o braku zajęć na basenie spowodowana przerwą techniczną obiektu będzie umieszczana na stronie internetowej oraz w komunikatach na fb (PlywackiSzczecin).

Rekompensata za brak takich zajęć będzie rozliczona na koniec semestru lub w miarę możliwości odrobiona w innych terminach niż zajęcia planowane.

Nieobecność na zajęciach nie będzie mogła być odrabiana.

Sytuacje losowe np. pobyt w szpitalu, długotrwała choroba, ..., będą rozpatrywane indywidualnie po zgłoszeniu pisemnym do MOS – plywanie@mos.szczecin.pl

Koordynator programu – Anna Hanczewska tel. 667907245